Nordre Follo

Nordre Follo er en norsk kommune som opprettes fra og med 1. januar 2020. Kommunen blir en del av Viken fylke.

Den nye kommunen blir til ved sammenslåing av Oppegård og Ski kommuner.

Opprettelsen av Nordre Follo er del av en landsomfattende kommunereform.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 ble det for første gang valgt representanter til kommunestyret i Nordre Follo kommune.

Nordre Follo kommune vil få omkring 58 000 innbyggere.

Natur

Terrenget i Nordre Follo er småkupert og stort sett skogkledd med løsmasser i forsenkningene. Åsene når i nordøst til 216 meter over havet på sørskråningen av Grønliåsen. Svartskogplatået i vest når opp i 163 meter over havet og Tømmerås i sør ligger høyest i kommunen på 313 meter over havet. Berggrunnen består av gneis med nord–sørgående strøkretning som tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområde.

I sør og vest er landskapet flatere og lavere, og dekkes av store marine løsavsetninger, som danner store jordbruksområder. Nordre del av kommunen, Oppegård, deles nesten i to av den nord–sørgående Gjersjøen.

Det øst–vestgående raet ved Ski kirke, Skimorenen, danner vannskillet mellom vassdragene nordover til Gjersjøen/Bunnefjorden og Kråkstadelvas nedbørfelt (Mossevassdraget).

Bosetning

Bosetningen er konsentrert til bybåndet langs jernbanen sørover fra Oslo. Østfoldbanen går øst for Gjersjøen gjennom Kolbotn, videre til Langhus og deretter administrasjonssenteret Ski.

Folkemengden har gjennom flere tiår vist sterk vekst.

Næringsliv

Både Ski og Langhus tettsteder, som har det meste av industrivirksomheten i Nordre Follo kommune, har også atskillig engrosvirksomhet. Industrien i Ski er dominert av grafisk industri, deretter kommer verkstedsindustri, kjemisk industri og produksjon av gummi- og plastprodukter og næringsmiddelindustri. På Mastemyr ved Mosseveien ligger IBM og Kodak Norge A/S, Robert Bosch, Volvo Norge AS og transportbedriften Norgesbuss.

Jordbruket betyr mest i de sentrale og søndre deler av kommunen. Korndyrking er viktigste driftsform.

En stor andel av kommunens yrkestakere har arbeid utenfor kommunen.

Samferdsel

Europaveiene E 6 og E 18 er hovedveiene sørover fra Oslo henholdsvis langs kommunegrensen i øst og vest for Gjersjøen. De møtes ved Ringnes sør for Gjersjøen. Videre sørover går de to motorveiene samlet til Vinterbro

Tverrforbindelsen mellom de to motorveiene (Sofiemyr–Mastemyr) går gjennom Kolbotn. Rv. 152 går sentralt gjennom de mest tettbygde områdene i kommunen. Rv. 155 Oslo–Enebakk som går gjennom de nordøstre deler av kommunen, danner skille mellom Østmarka og Sørmarka.

Østfoldbanen går sørover fra Oslo. I administrasjonssenteret Ski deler Østfoldbanen seg i en østre linje Askim–Mysen–Sarpsborg og en vestre linje Moss–Halden–Sverige. Lokaltogforbindelse Ski–Oslo.

Historikk og kultur

Stunner-boplassen er de eldste spor etter mennersker i Viken. Boplassen er en del av Fosna-kulturen fra 11 000 år siden. Det finnes steinkirker fra 1100-tallet på Ski og Kråkstad med gravhauger fra jernalderen. Gravhaugen ved Kråkstad kirke er Follos største. Dessuten finnes to kongeveger, gravhauger og kulturlandskap med stor tidsdybde. Første meteoritt som ble funnet i Norge, falt over Ski og ble oppdaget i 1848.

I Svartskogområdet ligger Roald Amundsens hjem og Ingierstrand Bad. Ingierkollen slalåmsenter ligger vest for Kolbotn stasjon. Kolbotn kirke er en steinkirke i romansk middelalderstil som ble bygd i 1932.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg