Nordre Follo

Faktaboks

Landareal
196 km²
Innbyggertall
58 237
Fylke
Viken
Innbyggernavn
skiung (fra Ski), oppegårding (fra Oppegård), kråksting (fra Kråkstad)
Kommunenummer
3020
Høyeste fjell
Tømmerås (313 moh.)
Kommunevåpenet har et sølv havreaks på blå bakgrunn.
Luftfoto av Ski. Jernbanelinjen cirka midt i bildet.
Ski kommune administrasjonssenter

Oversiktsbilde over Kolbotn. Den sektorformede bygningen til venstre nær Kolbotnvannet er det nye kulturhuset «Kolben». Øverst på bildet skimtes Nesoddtangen med Bunnefjorden foran. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Ski. Flyfoto av administrasjonssenteret. Midt i bildet til venstre sentrumsbebyggelsen med det store kjøpesenteret. I bakgrunnen sees Sørmarka. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Ski
Av /NTB Scanpix ※.
Ski middelalderkirke ble anlagt omkring 1150 og har blitt rehabiltert i 1860 og 1934. Kirken er bygget i stein og har 200 sitteplasser.
Ski middelalderkirke
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Kart som viser plasseringen til Nordre Follo kommune i fylkeskommunen Viken.

Artikkelstart

Nordre Follo er en kommune i Viken fylke. Den ble opprettet i 2020 ved sammenslåingen av Oppegård og Ski kommuner. Sammenslåingen var del av den landsomfattende kommunereformen. Kommunen grenser til Oslo i nord, Bunnefjorden og Ås i vest, Indre Østfold i sørøst og Enebakk i øst.

Natur

Terrenget i Nordre Follo er småkupert og stort sett skogkledd med løsmasser i forsenkningene. Åsene når i nordøst til 216 meter over havet på sørskråningen av Grønliåsen. Svartskogplatået i vest når opp i 163 meter over havet og Tømmerås i sør ligger høyest i kommunen på 313 meter over havet. Berggrunnen består av gneis med nord–sørgående strøkretning som tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområde.

I sør og vest er landskapet flatere og lavere, og dekkes av store marine løsavsetninger, som danner store jordbruksområder. Nordre del av kommunen, Oppegård, deles nesten i to av den nord–sørgående Gjersjøen.

Det øst–vestgående raet ved Ski kirke, Skimorenen, danner vannskillet mellom vassdragene nordover til Gjersjøen/Bunnefjorden og Kråkstadelvas nedbørfelt (Mossevassdraget).

Bosetning

Nordre Follo kommune hadde omkring 58 000 innbyggere per 1. januar 2020. Kommunen er dermed nummer seks i Viken fylke etter folketall. Nordre Follo tilhører Indre sør delregion i Stor-Oslo i Osloregionen. Bosetningen er konsentrert til bybåndet langs jernbanen sørover fra Oslo. Østfoldbanen går øst for Gjersjøen gjennom Kolbotn, videre til Langhus og deretter administrasjonssenteret Ski. Folkemengden har gjennom flere tiår vist sterk vekst, og denne veksten er forventet å fortsette frem til 2050.

Næringsliv

Både Ski og Langhus tettsteder, som har det meste av industrivirksomheten i Nordre Follo kommune, har også atskillig engrosvirksomhet. Industrien i Ski er dominert av grafisk industri, deretter kommer verkstedsindustri, kjemisk industri og produksjon av gummi- og plastprodukter og næringsmiddelindustri. På Mastemyr ved Mosseveien ligger IBM og Kodak Norge A/S, Robert Bosch, Volvo Norge AS og transportbedriften Norgesbuss.

Jordbruket betyr mest i de sentrale og søndre deler av kommunen. Korndyrking er viktigste driftsform.

En stor andel av kommunens yrkestakere har arbeid utenfor kommunen, spesielt i Oslo.

Samferdsel

Europaveiene E6 og E18 er hovedveiene sørover fra Oslo henholdsvis langs kommunegrensen i øst og vest for Gjersjøen. De møtes ved Ringnes sør for Gjersjøen. Videre sørover går de to motorveiene samlet til Vinterbro

Tverrforbindelsen mellom de to motorveiene (Sofiemyr–Mastemyr) går gjennom Kolbotn. Riksvei 152 går sentralt gjennom de mest tettbygde områdene i kommunen. Riksvei 155 Oslo–Enebakk som går gjennom de nordøstre deler av kommunen, danner skille mellom Østmarka og Sørmarka.

Østfoldbanen går sørover fra Oslo. I administrasjonssenteret Ski deler Østfoldbanen seg i en østre linje Askim–Mysen–Sarpsborg og en vestre linje Moss–Halden–Sverige. Det er lokaltogforbindelse Ski–Oslo.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Ski er administrasjonssenter i Nordre Follo kommune og største tettsted i Folloregionen. Byen er en stasjonsby og regionens viktigste handels- og servicesenter. Her ligger flere regionale, offentlige institusjoner som Follo tingrett, Øst politidistrikt, Arbeidskontoret i Follo, Ski sykehus (avdeling av Akershus universitetssykehus), og flere videregående skoler, og her kommer dagsavisen Østlandets Blad ut.

Nordre Follo hører til Øst politidistrikt, Follo og Nordre Østfold tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Follorådet sammen med Enebakk, Frogn, Nesodden, Vestby og Ås. Kommunen tilhører Indre sør delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

Nordre Follo kommune tilsvarer de syv soknene Greverud, Kolbotn, Oppegård, Kråkstad, Langhus, Siggerud og Ski i Nordre Follo prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Nordre Follo til Aker og Follo fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Nordre Follo

For statistiske formål er Nordre Follo kommune (per 2020) inndelt i elleve delområder med til sammen 101 grunnkretser:

 • Kolbotn: Nedre Ormerud, Rikeåsen, Kolbotn, Solbråtan, Vestre Ekornrud, Kantoråsen, Østre Ingieråsen, Li gård, Østre Mellomåsen, Midtre Mellomåsen, Vestre Ingieråsen, Ingierodden, Trollåsen, Vestre Mellomåsen, Mastemyr industrikrets
 • Tårnåsen: Tårnåsen, Østre Hellerasten, Nordre Ødegården, Søndre Ødegården, Øvre Ormerud, Øståsen, Midtre Hellerasten, Vestre Hellerasten, Skrenten
 • Sofiemyr: Fløisbonn industrikrets, Østre Bråten, Sofiemyr, Søndre Sofiemyråsen, Nordre Bråten, Søndre Bråten, Nordre Sofiemyråsen, Vestre Bråten, Østre Ekornrud
 • Greverud: Østre Greverud, Oppegård syd-øst, Frydenberg, Oppegård syd-vest, Myrvoll, Vestre Greverud
 • Svartskog: Svartskog
 • Siggerud: Roland, Fjell, Siggerudbråten, Stallerud, Siggerudtangen, Tangenhagen, Siggerud nord, Siggerud syd, Bru, Wellumstadvika, Karlsrud, Boger
 • Langhus: Bøler, Haugland, Ødegården, Langhus senter, Dalen, Vevelstadåsen, Slora, Bøleråsen, Bølerkollen, Haugbro, Foss, Nordre Dal, Sagstuvegen, Smedsrud, Stenfelt
 • Hebekk: Tallaksrud, Grensevegen, Øvre Hebekk, Dagbo, Nedre Hebekk, Måsavegen, Austlivegen
 • Finstad: Nordre Finstad, Follogrenda, Søndre Finstad, Finstadsvingen, Atriumvegen, Solfallsvegen, Rosenlundvegen, Monsrud
 • Ski øst: Kværner, Vardåsen, Kontra, Ski sentrum, Skorhaug, Drømtorp, Eikelivegen, Ellingsrud, Industrivegen, Nære, Gjedsjø
 • Gjedsjø/Kråkstad: Tronås, Kråkstad sentrum, Skotbu sentrum, Mørk, Asper, Bjastad, Holt, Audenbøl

Historikk og kultur

Steinalderboplassen Stunner er de eldste spor etter mennesker i Viken. Boplassen er en del av Fosna-kulturen fra 11 000 år siden. Det finnes steinkirker fra 1100-tallet på Ski og Kråkstad med gravhauger fra jernalderen. Gravhaugen ved Kråkstad kirke er Follos største. Dessuten finnes to kongeveger, gravhauger og kulturlandskap med stor tidsdybde. Første meteoritt som ble funnet i Norge, falt over Ski og ble oppdaget i 1848.

I Svartskogområdet ligger Roald Amundsens hjem og Ingierstrand Bad. Ingierkollen slalåmsenter ligger vest for Kolbotn stasjon. Kolbotn kirke er en steinkirke i romansk middelalderstil som ble bygd i 1932.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Bente Runde Bårdslistuen

Det er noe usikkerhet rundt kommunevåpenet.
Oblad.no og Oppegård kommune publiserte våpenet som er vist i denne artikkelen som vinner. Nordre Follo kommune bruker derimot dette kommunevåpenet: https://v.imgi.no/vnju3r3e6e Litt annerledes utforming av havreakset og en mørkere blåfarge.

svarte Svein Askheim

I det hele tatt er det foreløpig mye usikkerhet rundt kommunesammenslåing og de nye kommunene. Kommunene har ikke gjort mange forberedelser og hjemmesidene er ikke oppdatert. Vi antar at det kommer etter hvert... :-)

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg