Faktaboks

MF vitenskapelig høyskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn MF (kortform) Det teologiske menighetsfakultet (tidligere) MF Norwegian School of Theology, Religion and Society
Organisasjonstype
Stiftelse
Forretningsadresse
Oslo
Daglig leder
Vidar Leif Haanes (rektor)
Styreleder
Åshild Mathisen
MF vitenskapelig høyskole

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn er en vitenskapelig høyskole i Oslo. Hovedvirksomheten er utdanning av prester, lærere og kateketer, samt forskning innen teologi, religion og samfunn. Høyskolen har rundt 120 ansatte og 1300 studenter. Den het tidligere Det teologiske Menighetsfakultet.

Bakgrunn

Høyskolen ble opprettet i 1908. Bakgrunnen for opprettelsen var et ønske om en mer bekjennelsestro teologiundervisning i tilknytning til en mer pietistisk og ortodoks lutherdom og til norske vekkelsestradisjoner, i motsetning til en mer liberal og kulturåpen teologi. Teologiske forskjeller mellom MF og Universitetet i Oslos teologiske fakultet er i løpet av de siste tiårene i stor grad utjevnet, men på enkelte punkter er de fortsatt tydelige.

Drift

MF ble lenge drevet for bare innsamlede midler, men siden 1970 har man søkt statsbidrag. Lokalene på Majorstua i Oslo ble tatt i bruk i 1972.

Høyskolen utgir MF-bladet (tidligere Lys og liv) (1935–), Teologisk tidsskrift (2012–), Tidsskrift for Praktisk Teologi, Luthersk Kirketidende, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, samt studentorganet Ung Teologi.

Historikk

Da regjeringen Michelsen i 1906 utnevnte den liberale Johannes Ording til professor i teologi ved Universitetet i Oslo, nedla den konservative professoren Sigurd Odland sitt embete i protest. Konservative kirkefolk fremmet ønske om en alternativ undervisning, og det ble samlet inn cirka 125 000 kr. Konstitueringen av Menighetsfakultetet fant så sted på et møte i Oslo 16. oktober 1907. Høsten 1908 begynte undervisningen med Odland og prestene Edvard Sverdrup og Peter Hognestad som lærere. Senere underviste også blant annet Ole Hallesby, Karl Vold, Daniel Andreas Frøvig og Olaf Moe ved skolen.

De første studentene måtte avlegge eksamen ved Universitetet, men ved lov av 16. mai 1913 fikk fakultetet eksamensrett, mot at dets lærere ble godkjent av Kongen. Siden 1919 har lærerne hatt tittelen professor. I 1925 ble Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar opprettet; det fikk sitt institutt for kristendomskunnskap i 1967 og ettårig kateketseminar i 1977.

Fra 1990 har fakultetet også hatt rett til å tildele den teologiske doktorgrad. Kvinner har hatt adgang til de teoretiske studiene siden opprettelsen, mens de først fikk adgang til det praktisk-teologiske seminaret i 1976.

Menighetsfakultetet ble akkreditert som vitenskapelig høyskole i 2005, som første private høyskole. I 2018 ble navnet endret til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Det nye navnet skal markere at MF har fått et bredere faglig nedslagsfelt enn opprinnelig.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Nome, John: Brytningstid : Menighetsfakultetet i norsk kirkeliv : den historiske bakgrunn og grunnleggelsestiden, 1958
  • Oftestad, Bernt T. & Nils Aksel Røsæg, red.: Mellom kirke og akademia : Det teologiske menighetsfakultetet 100 år, 1908-2008, 2008, isbn 978-82-519-2311-8

Faktaboks

MF vitenskapelig høyskole
Sektorkode
2100 Private aksjeselskaper mv.
Næringskode(r)
85.422 Undervisning ved vitenskapelige høgskoler

Kommentarer (1)

skrev Bernt Oftestad

En informativ og velskrevet artikkel. La meg likevel komme med noen merknader: Burde det ikke lages en liten litteraturliste, der i hvert fall Nomes Brytningstid (1958) og Festskriftet til 100-årsjubileet tas med. Vi utdanner i dag også prester/pastorer i samarbeid med Metodistkirken og Pinsebevegelsen og Den katolske kirke. Vi utdanner også diakoner i samarbeid med Diakonova/Menighetssøsterhjemmet. Kvinner fikk i 1976 adgang til å ta full praktisk-teologisk eksamen. Bernt T.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg