hokjønn

Artikkelstart

Hokjønn, eller femininum, er eit genus – også kalla grammatisk kjønn – i ein del språk, mellom anna norsk (ikkje alle dialektar, som forklart lenger nede).

Faktaboks

Etymologi
latin genus femininum
Også kjent som

femininum, forkorta fem. eller f.

Dette genuset blir kalla hokjønn eller femininum – jamfør latin fēmina 'kvinne' – fordi substantiv som viser til menneske og dyr med det naturlege kjønnet hokjønn, i stor grad har dette genuset, jamfør norsk jente, dotter, syster, ku, kvige, hoppe, simle.

Hokjønn kjem fram i samsvarsbøyinga

Det er ikkje tydinga til eit substantiv som viser at det har genuset hokjønn, men bøyinga av ein del andre ord – til dømes determinativ, adjektiv og possessiv – som står i ein grammatisk relasjon til dette substantivet. Døma nedanfor viser at substantiva ku og bok har eit anna genus enn okse, bil, dyr og hus:

 1. Hokjønn: ei lita ku/bok; kua/boka er mi
 2. Hankjønn: ein liten okse/bil; oksen/bilen er min
 3. Inkjekjønn: eit lite dyr/hus; dyret/huset er mitt.

Desse døma viser at determinativ, adjektiv og possessiv blir samsvarsbøygde med substantiva i genus, og det er denne samsvarsbøyinga som viser kva genus eit substantiv har.

Nokre norske dialektar har ikkje hokjønn

Vi ser i døma over at substantiv i hokjønn endar på -a i bunden (bestemt) form eintal, mens substantiv i hankjønn (maskulinum) og inkjekjønn (nøytrum) har andre endingar.

Det finst norske dialektar som har bøyingsformene kua og boka, men som likevel manglar genuset hokjønn, og har genuset felleskjønn (utrum) i staden for hokjønn og hankjønn. Dette ser vi av at ku, bok, okse og bil har dei same bøyingsformene av artiklar, adjektiv og possessiv knytte til seg:

 1. Felleskjønn: en liten ku/bok/okse/bil; kua/boka/oksen/bilen er min.
 2. Inkjekjønn: et lite dyr/hus; dyret/huset er mitt.

I dialektar med dette systemet er ikkje suffikset -a i bunden eintal eit merke på genuset hokjønn, men på ein særskild bøyingsmåte av nokre substantiv med felleskjønn – rett nok substantiv med hokjønn i meir konservative dialektar med tre genus.

Hokjønn i andre språk

Hokjønn finst ved sida av hankjønn og inkjekjønn i nokre indoeuropeiske språk og i khoekhoegowab (nama, hottentottisk), eit språk i det sørlege Afrika, og ved sida av berre hankjønn i andre indoeuropeiske språk (som dei romanske) og i afroasiatiske språk (som hebraisk, arabisk, amharisk, somalisk, koptisk, tamazight og hausa).

Germanske språk

Islandsk, færøysk og tysk er andre germanske språk som har halde ved lag dei tre tradisjonelle indoeuropeiske genusa. Her er nokre tyske døme:

 • Hokjønn: eine kleine Kuh 'ei lita ku'
 • Hankjønn: ein kleiner Ochs 'ein liten okse'
 • Inkjekjønn: ein kleines Tier 'eit lite dyr'

Det er ikkje alltid slik at substantiv som viser til levande vesen med det naturlege kjønnet hokjønn også har det grammatiske kjønnet hokjønn, som desse inkjekjønnsorda viser:

 • Inkjekjønn: ein kleines Mädchen/Weib 'ei lita jente/kvinne'

Tysk Weib svarer etymologisk til norsk viv 'kone, kvinne', som òg er eit inkjekjønnsord (på bokmål kan det òg vere eit hankjønnsord).

Fleire svenske og danske dialektar har halde ved lag hokjønn, mens andre dialektar og riksspråka berre har felleskjønn og inkjekjønn, som i desse svenske døma:

 • Felleskjønn: en liten ko/oxe/bok/bil; kon/pojken/boken/bilen är min.
 • Inkjekjønn: ett litet djur/hus; djuret/huset är mitt.

Slaviske språk

Slaviske språk har halde ved lag dei tre indoeuropeiske genusa, som desse polske døma viser:

 • Hokjønn: mała krowa 'ei lita ku'
 • Hankjønn: mały byk 'ein liten okse'
 • Inkjekjønn: małe zwierzę 'eit lite dyr'

Romanske språk

Dei romanske språka stammar frå latin, som hadde tre genus, som vist i desse døma:

 • Hokjønn: parva vacca 'ei lita ku'
 • Hankjønn: parvus bōs 'ein liten okse'
 • Inkjekjønn: parvum animal 'eit lite dyr'

Men moderne romanske språk har mista inkjekjønn og har berre to genus, hokjønn og hankjønn, som i desse katalanske døma:

 • Hokjønn: una petita vaca 'ei lita ku'
 • Hankjønn: un petit bou 'ein liten okse', un petit animal 'eit lite dyr'

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg