Lørenskog

Faktaboks

Landareal
67 km²
Innbyggertall
40 106
Administrasjonssenter
Kjenn
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Akershus)
Innbyggernavn
lørenskoging
Målform
nøytral
Kommunenummer
3029 (fra 01.01.2020, tidligere 0230)
Høyeste fjell
Svartåsen (362 moh.)

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Lørenskog. Bolig- og næringsbebyggelsen langs Strømsveien i retning Lillestrøm. I forgrunnen til venstre sees en del av Robsrud Næringspark, hvor produksjonslokalene til Coca-Cola Norge ligger. Bakenfor, midt i bildet, ligger administrasjonssenteret Kjenn og på motsatt side av veien handlesenteret på Skårer. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Plassering i Akershus fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Lørenskog er en kommune i Viken fylke på Romerike. Kommunen grenser til Oslo i vest, Lillestrøm i nord, Rælingen i øst og Enebakk i sør. Lørenskog ble i 1908 utskilt fra Skedsmo kommune (nå Lillestrøm) og hadde mindre grenseregulering mot Skedsmo i 1980.

Natur

I nord har Lørenskog tettbygd sletteland, mens skogen i sør utgjør en del av Oslos Østmark. Lørenskog ligger i det sørøstnorske grunnfjellsområdet og berggrunnen består vesentlig av gneis. Nord-sørgående dalfører dominerer landskapet. Størst av disse er Losbydalen og Elvågas dalfører som drenerer mot nord til Nitelva, Øyeren og Glomma.

I forsenkningene under marin grense på 213 meter over havet finnes leire, som også utgjør jordbruksarealene i kommunen. Jordsmonnet ellers består av et tynt lag med bunnmorene i veksling med bart fjell. Vegetasjonen er artsfattig sammenlignet med det øvrige Oslo-området, og bjørke-, gråor- og barskoger med gran og furu dominerer landskapet.

Bosetning

Bebyggelsen er i sin helhet konsentrert til nordre del av kommunen og utgjør en del av den sammenhengende bymessige bebyggelsen mellom Oslo og Lillestrøm. Den eldste forstadsbebyggelsen ligger langs jernbanen. Her ligger Fjellhamar, med industri og forretninger. I nord kom etterhvert tettstedene Haneborg, Fjellsrud, Lørdagsrud, Nordbyhagen, Bredde og Kurland.

Etter 1950 er store arealer sør for jernbanen bebygde, med næringsvirksomhet langs hovedveiene og boliger vesentlig på høydedragene. Tettstedene Solheim, Skårer, Rasta, Rolvsrud, Vallerud, Røykås, Visperud og Thurmanskogen ligger i sørvest. Tettstedene Kjenn, Robsrud, Løkenåsen, Skåreråsen, Finstadjordet, Hammer, Norli, Sørli og Losby ligger i sørøst.

I perioden 1950–80 ble innbyggertallet i kommunen nesten tredoblet. I perioden 1995–2005 økte folketallet med 11,4 prosent.

Næringsliv

Kommunens viktigste arbeidsplass er Akershus universitetssykehus. Lørenskog har betydelig industri- og engrosvirksomhet; spesielt nærings- og nytelsesmiddelindustri. Dessuten finnes verkstedindustri, grafisk industri/forlag og produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter med henholdsvis 13 prosent, 9 prosent og 9 prosent av næringens arbeidstakere.

I kommunen finnes flere større kjøpesentre. En vesentlig del av skogarealene i kommunens søndre del tilhører Losby Bruk, som er tidligere storgård og del av Oslo Østmark. I 2003 hadde kommunen 15 200 arbeidsplasser, noe som tilsvarer 90 prosent av alle arbeidstakerne som er bosatt i kommunen. 48 prosent av arbeidstakerne har likevel sitt arbeid i Oslo, mens 33 prosent både bor og arbeider i kommunen.

Samferdsel

Hovedbanen går gjennom den nordligste delen av kommunen og Gardermobanen går i tunnel. E 6 knytter kommunen til Oslo i vest og resten av Romerike i øst. Litt sønnafor går Rv. 159 (Strømsveien) og Gamleveien (Gamle Strømsvei).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Lørenskog Hus.

Det er en videregående skole på Nordbyhagen. Høgskolen i Oslo og Akershus med avdeling for helsefag ved Akershus universitetssykehus.

Lørenskog hører til Øst politidistrikt, Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Nedre Romerike regionråd sammen med Aurskog-Høland, Fet, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.

Lørenskog kommune tilsvarer de to soknene Fjellhamar og Skårer i Nedre Romerike prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lørenskog til Nedre Romerike fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Lørenskog

For statistiske formål er Lørenskog kommune (per 2016) inndelt i seks delområder med til sammen 54 grunnkretser:

  • Haneborglia: Skårødegårdskogen, Haneborgåsen, Skårødegården, Luhr, Haneborglia-nord, Haneborglia-sør, Grønlia-sør, Grønlia-nord
  • Kjenn-Fjellhamar: Robsrud, Birmannskogen, Kinnskogen-nord, Kinnskogen-sør, Fjellhamarskogen-vest, Fjellet, Fjellhamarskogen-øst, Fjellhamar, Blåkollen
  • Skårer: Røykås, Thurmannskogen, Rolvsrud skog, Solheim, Skårerlia, Skåreråsen, Skårer, Sørli-nord, Nordli, Rolvsrud-nord, Rolvsrud-sør
  • Lysås-Løken: Lysås-nord, Lysås-sør, Røykåsskogen, Rasta, Vallerud, Benterud, Løken-nord, Løken-sør, Sørli-sør, Løken østre
  • Finstad-Losby: Bjørndalen, Vallerudskogen, Finstad-vest, Finstad-øst, Losby skog, Losby, Feiring
  • Bjørnholt-Kurland: Torshov-Hammer, Sentralsykehuset, Nordbyhagen, Bårlibakken, Kurland, Sandbekken, Hovelsrud, Østby, Østby skog

Historikk og kultur

Lørenskog var et viktig passområde mellom Oslodalen og Romeriksslettene allerede fra folkevandringstiden (400–600 e.Kr.). Haneborg (Hunaborg) ble etablert i folkevandringstiden som Raumarikets yttergrense mot Viken og Vingulmork. Haneborgåsen lå også strategisk til da Karl 12 forsøkte å innta Oslo på 1700-tallet.

Lørenskog kirke er en steinkirke bygd 1150–1250 og restaurert i 1958. Østmorksaga (Vasshjulet) i Losby er første gang beskrevet i 1560 og er et viktig minne etter trelastvirksomheten rundt Kristiania fra 1500-tallet. NRKs barneserie om Sesam stasjon ble tatt opp på Lørenskog stasjon på Hovedbanen. Østmarka er friluftsterreng for hele Oslo-området.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1957) har et rødt vasshjul mot en gull bakgrunn; illustrerer tømmerdrift og sagbruk.

Navn

Navnet. Første ledd er opprinnelig et gårdsnavn, Leirheimr, av leirr, ‘leirgrunn’, og heim.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Alsvik, Ola: Historien om Lørenskog, 1998.
  • Andersen, Rune: Bilder fra gamle Lørenskog, 2003.
  • Foss, Olav: Lørenskog, 1957–60, 2 bind.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg