Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering i Akershus fylke.

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Lørenskog er en kommune i Akershus fylke på Romerike. Kommunen grenser til Oslo i vest, Skedsmo i nord, Rælingen i øst og Enebakk i sør. Lørenskog ble i 1908 utskilt fra Skedsmo kommune og hadde mindre grenseregulering mot Skedsmo i 1980.

I nord finnes tettbygd sletteland, mens skogen i sør utgjør en del av Oslo Østmark. Lørenskog ligger i det sørøstnorske grunnfjellsområdet og berggrunnen består vesentlig av gneis. Nord-sørgående dalfører dominerer landskapet. Størst av disse er Losbydalen og Elvågas dalfører som drenerer mot nord til Nitelva, Øyeren og Glomma.

I forsenkningene under marin grense (213 moh.), finnes leire, som også utgjør jordbruksarealene i kommunen. Jordsmonnet ellers består derimot av et tynt lag med bunnmorene i veksling med bart fjell. Vegetasjonen er artsfattig sammenlignet med det øvrige Oslo-området, og bjørke-, gråor- og barskoger med gran og furu dominerer landskapet.

Bebyggelsen er i sin helhet konsentrert til nordre del av kommunen og utgjør en del av den sammenhengende bymessige bebyggelsen mellom Oslo og Lillestrøm. Den eldste forstadsbebyggelsen ligger langs jernbanen. Her ligger Fjellhamar, med industri og forretninger. I nord kom etterhvert tettstedene Haneborg, Fjellsrud, Lørdagsrud, Nordbyhagen, Bredde og Kurland.

Etter 1950 er store arealer sør for jernbanen bebygde, med næringsvirksomhet langs hovedveiene og boliger vesentlig på høydedragene. Tettstedene Solheim, Skårer, Rasta, Rolvsrud, Vallerud, Røykås, Visperud og Thurmanskogen ligger i sørvest. Tettstedene Kjenn, Robsrud, Løkenåsen, Skåreråsen, Finstadjordet, Hammer, Norli, Sørli og Losby ligger i sørøst.

I perioden 1950–80 ble innbyggertallet i kommunen nesten tredoblet. I perioden 1995–2005 økte folketallet med 11,4 %.

Kommunens viktigste arbeidsplass er Akershus universitetssykehus. Lørenskog har betydelig industri- og engrosvirksomhet; spesielt nærings- og nytelsesmiddelindustri. Dessuten finnes verkstedindustri, grafisk industri/forlag og produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter med henholdsvis 13 %, 9 % og 9 % av næringens arbeidstakere.

I kommunen finnes flere større kjøpesentre. En vesentlig del av skogarealene i kommunens søndre del tilhører Losby Bruk, som er tidligere storgård og del av Oslo Østmark. I 2003 hadde kommunen 15 200 arbeidsplasser, noe som tilsvarer 90 % av alle arbeidstakerne som er bosatt i kommunen. 48 % av arbeidstakerne har likevel sitt arbeid i Oslo, mens 33 % både bor og arbeider i kommunen.

Hovedbanen går gjennom den nordligste delen av kommunen og Gardermobanen går i tunnel. E 6 knytter kommunen til Oslo i vest og resten av Romerike i øst. Litt sønnafor går Rv. 159 (Strømsveien) og Gamleveien (Gamle Strømsvei).

Videregående skole på Nordbyhagen. Høgskolen i Oslo og Akershus med avdeling for helsefag ved Akershus universitetssykehus.

Lørenskog hører til Øst politidistrikt, Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Nedre Romerike regionråd sammen med Aurskog-Høland, Fet, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.

Lørenskog kommune tilsvarer de to soknene Fjellhamar og Skårer i Nedre Romerike prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lørenskog til Nedre Romerike fogderi i Akershus amt.

For statistiske formål er Lørenskog kommune (per 2016) inndelt i seks delområder med til sammen 54 grunnkretser:

  • Haneborglia: Skårødegårdskogen, Haneborgåsen, Skårødegården, Luhr, Haneborglia-nord, Haneborglia-sør, Grønlia-sør, Grønlia-nord
  • Kjenn-Fjellhamar: Robsrud, Birmannskogen, Kinnskogen-nord, Kinnskogen-sør, Fjellhamarskogen-vest, Fjellet, Fjellhamarskogen-øst, Fjellhamar, Blåkollen
  • Skårer: Røykås, Thurmannskogen, Rolvsrud skog, Solheim, Skårerlia, Skåreråsen, Skårer, Sørli-nord, Nordli, Rolvsrud-nord, Rolvsrud-sør
  • Lysås-Løken: Lysås-nord, Lysås-sør, Røykåsskogen, Rasta, Vallerud, Benterud, Løken-nord, Løken-sør, Sørli-sør, Løken østre
  • Finstad-Losby: Bjørndalen, Vallerudskogen, Finstad-vest, Finstad-øst, Losby skog, Losby, Feiring
  • Bjørnholt-Kurland: Torshov-Hammer, Sentralsykehuset, Nordbyhagen, Bårlibakken, Kurland, Sandbekken, Hovelsrud, Østby, Østby skog

Lørenskog var et viktig passområde mellom Oslodalen og Romeriksslettene allerede fra folkevandringstiden (400–600 e.Kr.). Haneborg (Hunaborg) ble etablert i folkevandringstiden som Raumarikets yttergrense mot Viken og Vingulmork. Haneborgåsen lå også strategisk til da Karl 12 forsøkte å innta Oslo på 1700-tallet.

Lørenskog kirke er en steinkirke bygd 1150–1250 og restaurert i 1958. Østmorksaga (Vasshjulet) i Losby er første gang beskrevet i 1560 og er et viktig minne etter trelastvirksomheten rundt Kristiania fra 1500-tallet. NRKs barneserie om Sesam stasjon ble tatt opp på Lørenskog stasjon på Hovedbanen. Østmarka er friluftsterreng for hele Oslo-området.

Kommunevåpenet (godkjent 1957) har et rødt vasshjul mot en gull bakgrunn; illustrerer tømmerdrift og sagbruk.

Navnet. Første ledd er opprinnelig et gårdsnavn, Leirheimr, av leirr, ‘leirgrunn’, og heim.

  • Alsvik, Ola: Historien om Lørenskog, 1998.
  • Andersen, Rune: Bilder fra gamle Lørenskog, 2003.
  • Foss, Olav: Lørenskog, 1957–60, 2 bind.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.