magma

Når magma strømmer ut på overflaten, kalles den lava. Her fra et utbrudd på Hawaii.

USGS.

Artikkelstart

Magma, eller bergsmelte, er smeltet berg som opptrer sammen med fragmenter av faste bergarter, krystallkorn og gasser under Jordens overflate. Strømmer det ut på overflaten, kalles det lava.

Faktaboks

Uttale
mˈagma
Etymologi
av gresk ‘deig’

Magma kan krystallisere eller størkne til magmatiske bergarter (også kalt størkningsbergarter, smeltebergarter og eruptiver). Magma opptrer særlig der hvor de store jordplatene glir fra hverandre, for eksempel Atlanterhavsryggen, eller der jordplatene støter sammen, som for eksempel øybuesystemene i ildringen rundt Stillehavet. Store mengder magma kan også opptre inne på selve platene i forbindelse med såkalte hotspots, som på Hawaii.

Magma eller bergsmelte er lettere enn bergart i fast form, og søker derfor å trenge oppover mot overflaten. Det kan skje ved at magmaet trenger inn i andre bergarter og bryter seg gjennom jordskorpen, eller at overliggende bergarter synker ned i magmaet og blir til inneslutninger (enklaver) eller assimileres og endrer magmaets sammensetning. Temperaturen veksler med dypet og sammensetningen av magmaet; ved overflaten er den vanligvis mellom 700 og 1200 °C (sjelden helt oppe i 1500 °C). Magmaets viskositet (seighet) varierer med temperaturen, men først og fremst ved kjemisk sammensetning: magma med høyt SiO2-innhold (sure, for eksempel granittiske magma) er mye mer tyktflytende enn de med lavt SiO2-innhold (basiske, for eksempel basaltiske magma).

Sammensetning

De fleste magma er silikatsmelter med oppløste gasser, strøkorn av mineraler og inneslutninger av bergarter. Sammensetningen veksler her fra komatiittiske magma med mye magnesium og forholdsvis lite silisium til basaltiske, dacittiske og rhyolittiske magma med mer natrium, kalium og silisium.

Strukturen i den flytende massen er vanligvis preget av polymerer med forbundne, men uordnede Si-O-tetraedre og løst tilknyttede kationer av magnesium, jern, kalsium, natrium og kalium.

I tillegg til de magmatiske silikatsmeltene finnes mer sjeldne magma som vesentlig består av sulfider eller karbonater.

Produkter

I dypet danner magmaet dypbergarter som granitt og gabbro, og i overflaten dagbergarter eller vulkanske bergarter som rhyolitt, basalt og vulkansk tuff.

Dersom magmaet størkner i spalter under overflaten, dannes gangbergarter. Under størkningen eller krystallisasjonen blir det avgitt store mengder vanndamp, karbondioksid, svoveldioksid, klorvannstoff, flussyre og andre flyktige bestanddeler. I dypet kan disse gassene bidra til konsentrasjon av tunge metaller, slik at det dannes ertser og malmforekomster i eller omkring den magmatiske bergarten.

Ved langsom krystallisasjon av magmaet i dypet vil de tunge og mørke mineralene falle ut tidlig, slik at det fra et basaltisk magma først kan dannes olivin- og pyroksenrike bergarter. Senere produkter blir anriket på lyse mineraler som kalifeltspat og kvarts. Dette kan føre til en oppdeling, slik at samme magma gir opphav til forskjellige bergarter.

Dannelse

Ved konsentrasjon av energi som frigjøres ved radioaktive prosesser, kan det bli så varmt at de overveiende faste massene i Jordens mantel og nedre skorpe begynner å smelte noen steder.

Man regner med at det er små «lommer» av magma under havområdene øverst i astenosfæren, særlig i et dyp på 75–250 kilometer. Herfra kan det stige opp mot overflaten langs midthavsryggene og andre steder hvor det er rifter i det faste jordskallet (litosfæren) og langs beltene der jordskorpen under havbunnen dykker ned under landområdene (se subduksjon). Her har man også fjellkjededannelse med delvis smelting av bergarter i jordskorpen og dannelse av migmatitter. Et tredje sted for magmadannelse er varmeflekkene (engelsk hot spots) på de stabile jordplatene, som trolig skyldes oppstigning av seigtflytende mantelbergarter fra meget store dyp, kanskje helt nede fra bunnen av mantelen.

Når mantelmaterialet stiger opp, synker trykket, og dermed smeltepunktet, og materialet smelter og blir til magma. Dette skjer både under hotspots og langs spredningsryggene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg