Maridalsvannet, innsjø i Maridalen, Oslo, i Nordmarksvassdraget/Akerselva; 3,7 km 2 , 149 moh., Oslos største innsjø. Ved sørenden Oset renseanlegg. Maridalsvannet dekker 80 % av Oslos vannforbruk.