Bergen bystyre i møte 19.9.2018. Av /Bergen kommune. CC BY NC ND 3.0

bystyre

Møte i Bergen bystyre 19. september 2018.
Bystyremøte
Av /Bergen kommune.
Lisens: CC BY NC ND 3.0

Artikkelstart

Bystyre er i dag navnet på kommunestyret i noen byer, blant annet Oslo og Bergen. Kommunestyret er det øverste politiske styreorgan i Norges kommuner, og velges i direkte valg for fire år om gangen i det som kalles kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Bystyre var tidligere navnet på kommunestyret i alle bykommuner, til forskjell fra herredskommuner. Da Formannskapslovene ble vedtatt og innført i 1837 gjennom etablering av folkevalgte styringsorganer på lokalt nivå, ble det trukket et skille mellom herredskommuner og bykommuner. Dette skillet gjenspeilet hvilke rettigheter og forpliktelser disse to kommunetypene hadde. Den kanskje viktigste forskjellen var at mens herredskommunene inngikk som medlemmer av et fylkeskommunalt fellesskap – en sekundærkommune – skulle bykommunene ivareta sine oppgaver og forpliktelser på egen hånd. Det var opp til statlige myndigheter å beslutte hvilke kommuner som skulle ha bystatus – en status som medførte visse privilegier i forhold til særlig næringsvirksomhet, men også forpliktelser som herredskommunene ikke hadde. For eksempel ble Bygningsloven av 1845 bare gjort gjeldende for byene.

Etter 1992 er skillet mellom bykommuner og herredskommuner opphevet, men betegnelsen 'bystyre' brukes fortsatt om kommunestyret i noen av byene, blant annet Oslo og Bergen. Det formelle skillet mellom bykommuner og herreder ble endret i 1962 da bykommunene ble innlemmet i fylkeskommunen. Etter at fylkeskommunens status som et interkommunalt samarbeidsorgan opphørte gjennom etablering av direkte fylkestingsvalg og egen fylkeskommunal beskatningsrett fikk by- og herredskommuner helt likeverdig status. I dagens Kommunelov benyttes bare betegnelsen "kommunestyre" som navn på det øverste politiske styringsorgan i alle kommuner.

Fra 1996 er by-betegnelsen blitt mer eller mindre frikoblet fra kommunestatus. Alle tettsteder med mer enn 5000 innbyggere kan betegne seg som byer, men uten at dette har noen styringsmessige konsekvenser. I dag er det i alt 106 byer i Norge, hvorav 59 har valgt å benytte seg av dette begrepet etter 1996.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg