Strafferett

Strafferett, de rettsregler som gjelder for straffbare handlinger (lovbrudd), og en betegnelse for den gren av rettsvitenskapen som behandler dette emne (jfr. kriminalvitenskap). I lovgivningen og i strafferettsvitenskapen skjelner man gjerne mellom strafferettens alminnelige del, som omhandler rettsregler felles for alle straffbare handlinger, og den spesielle del, som behandler de enkelte lovbrudd. Hele artikkelen

Ny artikkel