Strafferett brukes om rettsreglene som gjelder for lovbrudd og om den delen av rettsvitenskapen som behandler dette emnet. I straffeloven og i strafferettsvitenskapen skiller man gjerne mellom strafferettens alminnelige del, som handler om rettsregler som er felles for alle straffbare handlinger, og den spesielle delen, som behandler de enkelte lovbruddene. Hele artikkelen

Ny artikkel