Strafferett

Strafferett, bruke om rettsreglene som gjelder for lovbrudd og om den delen av rettsvitenskapen som behandler dette emnet.I straffeloven og i strafferettsvitenskapen skjelner man gjerne mellom strafferettens alminnelige del, som omhandler rettsregler felles for alle straffbare handlinger, og den spesielle del, som behandler de enkelte lovbrudd.Straffelovens generelle del har kapitler om lovens virkeområde, legaldefinisjoner, vilkår for straffeansvar og om straffereaksjonene. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel