Vekselfalsk, falsk med hensyn til veksler. Strafferettslig likestilt med annen falsk. Etter vekselloven av 27. mai 1932 § 7 har det ikke noen betydning for de andre vekselskyldneres forpliktelse at det er tegnet en falsk underskrift på vekselen. Er en veksels tekst forfalsket, svarer etter § 69 de som etter forfalskningen har tegnet sitt navn på vekselen, i samsvar med den endrede tekst. De som har tegnet sitt navn tidligere, er derimot bare forpliktet etter den opprinnelige tekst. Tilsvarende bestemmelser gjelder for sjekker.