omskjæring (lovgivning)

Artikkelstart

Omskjæring av kvinner er i Norge forbudt i henhold til §§ 284 og 285 i straffeloven av 2005. Forsettlig utføring av inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer, medfører fengselsstraff i inntil 6 år. Hvis inngrepet fører til sykdom eller arbeidsudyktighet, eller uhelbredelig lyte, feil eller skade, kan fengsel i inntil 15 år idømmes.

Det gjelder samme straff for medvirkning. Samtykke fra kvinnen fritar ikke for straff. Loven rammer også handlinger begått i utlandet av norsk statsborger eller person hjemmehørende i Norge.

§ 284 påbyr en rekke offentlig og privat ansatte å forsøke å avverge at kjønnslemlestelse får skje, omtalt som avvergelsesplikten. Når disse får kunnskap om at noen kan bli kjønnslemlestet, har de en lovbestemt plikt til å avverge at lemlestelsen blir gjennomført. Denne plikten går foran vanlig taushetsplikt. Personer som unnlater å følge avvergelsesplikten, kan straffes med inntil 1 års fengsel såfremt handlingen fullbyrdes eller kommer til et straffbart forsøk.

Den som er utsatt for omskjæring eller forsøk på dette, har automatisk rett på å få oppnevnt en bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Omskjæring av menn rammes ikke av noe eget straffebud, men kan etter omstendighetene rammes av forbudet mot kroppsskade i straffeloven § 273.

Rituell omskjæring av gutter reguleres av lov av 20. juni 2014 og pålegger regionale helseforetak å tilby slike inngrep. Inngrepet skal utføres av lege eller i nærvær av en lege som står ansvarlig for omskjæringen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg