Enrico Ferri, italiensk jurist, sosiolog og politiker. En av lederne for den positivistiske skole innenfor strafferettsvitenskapen, som ser på forbrytelsen som et produkt av medfødte anlegg og det sosiale miljø, og benekter viljefrihet og tilregnelighet. Hans berømte straffelovutkast fra 1921 ble aldri lov, men hans skrifter fikk stor betydning for straffelovgivningen i en rekke land. Ferri ble i 1886 innvalgt i deputertkammeret, spilte en fremtredende rolle som leder av det sosialistiske parti.