Oppløp, en gjerne spontan ansamling av et større antall personer på offentlig plass, vei eller annet sted, hvor de ikke har lov å oppholde seg. Istandbringelse av oppløp i den hensikt å øve vold mot person eller gods eller å true med det, straffes etter straffeloven av 1902 § 136. Overtredelse av politipåbud om å forlate et oppløp eller en sammenstimling straffes etter § 137 eller § 329.