Kommunikasjonskontroll er hemmelig avlytting av telefonsamtale eller databasert kommunikasjon foretatt av myndighetene. Det er straffbart å avlytte telefonsamtaler eller datatrafikk. Politiet og Politiets sikkerhetstjeneste kan på særskilte vilkår få tillatelse fra Tingretten (i visse tilfeller av påtalemyndighetene) til kommunikasjonskontroll.

Faktaboks

Også kjent som

telefonavlytting (tidligere betegnelse)

Politiet

Politiet kan på nærmere vilkår få tillatelse til å foreta avlytting og annen kontroll av kommunikasjonsanlegg. Dette omfatter i tillegg til telefonavlytting også blant annet avlytting av kommunikasjon til og fra datamaskiner (Straffeprosessloven av 22. mai 1981 kap. 16 a).

Vilkår

Et vilkår for bruk av kommunikasjonskontroll er at noen med skjellig grunn kan mistenkes for en handling eller forsøk på handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer. Kommunikasjonskontroll vil også kunne foretas i saker som gjelder rikets sikkerhet eller narkotika.

Tillatelse gis av tingretten, og kan bare gis dersom det må antas at kommunikasjonskontroll vil være av vesentlig betydning for oppklaring av saken, og at oppklaring ellers i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort.

Tidsrom

Tillatelse gis for et bestemt tidsrom som ikke må være lenger enn strengt nødvendig. Lengstefristen for hver avlyttingsperiode er som hovedregel 4 uker.

Dersom det er fare for at etterforskningen vil lide ved opphold, kan ordre fra påtalemyndigheten tre i stedet for kjennelse av retten; senest innen 24 timer skal beslutningen forelegges retten for godkjennelse.

Lagring

Opptak eller notater som er gjort under avlyttingen, skal tilintetgjøres snarest mulig dersom de ikke er av betydning for forebyggelsen eller etterforskningen av straffbare forhold.

Bevis

Hvis selve innhentingen av kommunikasjonen er lovlig, kan den brukes som bevis også for mindre alvorlige lovbrudd – såkalt overskuddsinformasjon.

PST

Politiets Sikkerhetstjeneste kan få adgang til å drive kommunikasjonskontroll i saker innenfor sitt myndighetsområde etter politiloven § 17d i forebyggende øyemed for å undersøke om noen forbereder en nærmere bestemt straffbar handling.

Kontroll

Det er opprettet et utvalg til å føre kontroll med politiets og påtalemyndighetens behandling av saker etter straffeprosesslovens kap. 16 a unntatt saker som omfattes av lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste; disse kontrolleres av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.

Ulovlig avlytting – straff

Personer som avlytter telefonsamtaler eller datatrafikk uten lovhjemmel kan rammes av straff etter straffeloven § 205, som blant annet setter straff for den som ved hemmelig lytteapparat avlytter telefonsamtale, eller ved hjelp av lydbånd eller annen teknisk innretning hemmelig gjør opptak av telefonsamtale eller anbringer lytteapparat, lydbånd eller annen teknisk innretning for å foreta slik avlytting eller opptak. § 205 rammer ikke hemmelig opptak som foretas av en som selv deltar i telefonsamtale.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg