I strafferetten fellesbetegnelse for straff (fengselstraff, forvaring, samfunnsstraff, ungdomsstraff, tilsynsprogram, rettighetstap eller bot) og andre forholdsregler mot lovovertredelser (for eksempel inndragning, tap av førerrett eller overføring til tvungent psykisk helsevern). I samme betydning brukes ofte uttrykket reaksjoner.