Naskeri, tyveri eller underslag av gjenstander av ubetydelig verdi. Straffen er bøter etter straffeloven § 323. Terminologien er endret i straffeloven av 2005 fra naskeri til lite tyveri. Den hyppigste formen for lite tyveri er småtyverier i butikker. Se butikktyveri.