Barnerov, bortføring av barn fra foresatt. Barnerov vil etter straffeloven være straffbart dels som unndragelse av barn og umyndige fra foresattes omsorg (§ 261), dels som ulovlig frihetsberøvelse (§§ 254-255). Barnerov forekommer undertiden i separasjons- og skilsmissesaker når det er tvist mellom ektefellene om barnefordelingen. Derimot er barnerov i utpressingsøyemed ukjent her i landet i nyere tid (jfr. kidnapping).