aberratio ictus

Artikkelstart

I strafferetten det forhold at et lovbrudd rammer en annen enn den det er rettet mot (A skyter på B, men treffer C). Det foreligger i så fall bare forsøk på det lovbrudd som forsettet omfattet, men for dette forsøk kan etter strl. § 80 bokstav b, straffen likevel bli den samme som for det fullbyrdede lovbrudd avhengig av de konkrete omstendigheter.

Faktaboks

Uttale
aberrˈatio ˈictus
Etymologi
latin ‘feilslag’

I juni 2000 kom Høyesteretts flertall (Rt 2000 s 970) til at dersom forsøket ikke er rettet mot en en konkret person men mer mot en persongruppe, kan gjerningsmannen likevel straffes for fullbyrdet drap mot den personen som ved en tilfeldighet rammes, også om han er utenfor persongruppen. Men både flertallet og mindretallet blant dommerne påpekte at det var mest naturlig å se dette som to forhold: Et forsøk på forsettlig kroppskrenkelse overfor den som skulle rammes og en fullbyrdet krenkelse overfor den som faktisk ble truffet.

I en nyere avgjørelse fra 2017 (HR-2017-675-A), legger Høyesterett enstemmig til grunn at man må vurdere spørsmålet som et forsøk mot den angrepet var rettet mot, og en egen overtredelse mot den som ble truffet, der skyldgraden normalt vil være uaktsomhet med mindre annet kunne begrunnes.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (4)

skrev Sverre Olav Lundal

Den gamle § 51, 2. ledd er ikkje vidareførd til den nye straffelova av 2005

svarte John Christian Elden

takk for oppdatering. artikkelen er nå rettet med henvisning til 2005-loven. innholdet av § 51,2 er videreført i § 80 b, men er lovteknisk formulert motsatt ved at det nå står at "forsøk KAN straffes lavere enn en fullbyrdet handling" mens det tidligere alltid var slik. et aberratio ictus tilfelle er trolig et eksempel på når straffen ikke vil bli satt lavere, da det villede resultat er inntruffet selv om det skjedde mot en annen person.

svarte Sverre Olav Lundal

Hei! Takk for svaret. Eg såg i ein lovspegel eg fann på nettet. Der står det at paragrafen ikkje var vidareførd. Av denne framgår det at tidlegare § 51, første ledd andre punktum er vidareført til ny § 80 b. https://no.wikipedia.org/wiki/Straffeloven_(lovspeil)

svarte John Christian Elden

som sagt over. det er rent lovteknisk. innholdsmessig er den videreført i § 80 b. tidligere var hovedregel at forsøk straffes mildere enn fullbyrdet forbrytelse, og det var et unntak i § 51,2 om at dette ikke gjalt i aberratio ictus tilfellene. nå er hovedregel og unntak slått sammen i § 80 b med at forsøk "kan" straffes mildere, men altså ikke må det i alle tilfelle. et eksempel der det ikke straffes mildere, vil da være aberratio ictus.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg