overlegg

Artikkelstart

Overlegg, det at en handling er begått i samsvar med en overveid beslutning, ofte planlagt på forhånd.

Begrepet er brukt i strafferetten. I at en handling er overlagt, ligger det at motforestillinger måtte ha hatt anledning til å gjøre seg gjeldende på en slik måte at de kunne ha innvirket på beslutningen. Et lovbrudd begått etter øyeblikkets innskytelse er ikke overlagt. Det kan bli spørsmål om overlegg selv om ikke lovbruddet på forhånd var planlagt og uttenkt i alle detaljer. Overlegg ville alltid virke skjerpende ved utmålingen av den konkrete straffen.

Overlegg hadde større betydning tidligere. Etter kriminalloven av 1842 ble overlagt drap betegnet som mord og kunne straffes med døden. Betegnelsen mord finnes ikke i lovgivningen etter 1902. I straffeloven av 20. mai 2005, som trådte i kraft 1. oktober 2015, brukes ikke ordet overlegg. Det er i lovforarbeidene til drapsbestemmelsen derimot vist til at sentrale momenter ved den konkrete straffeutmålingen blant annet vil være om drapet ble begått på en særlig graverende måte, med overlegg eller var planmessig utført, om det ble begått for å lette eller skjule et annet lovbrudd, eller ble begått for å unndra seg straff for et annet lovbrudd. Mens straffen for et forsettlig drap i Norge ligger på normalt 12 år, vil et overlagt drap normalt straffes med minst 18 år.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg