Falsum, noe som er falskt, uriktig (gjenstand, dokument, påstand); bedrag, falskneri. Jfr. falsk.