I straffesaker bortfaller adgangen til å reise straffesak når forfølgning ikke er innledet mot den skyldige innen en viss tid etter at den straffbare virksomheten er avsluttet eller det straffbare forholdet er opphørt. Foreldelsesfristen er fra 2 til 25 år, jf. straffeloven § 86–89. Fristens lengde står i forhold til størrelsen av den straff som handlingen kan medføre og er som følger:

  • 2 år når høyeste lovbestemte straff er bøter eller fengsel inntil 1 år,
  • 5 år når høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 4 år,
  • 10 år når høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 10 år,
  • 15 år når tidsbestemt straff inntil 15 år kan idømmes,
  • 25 år når fengsel inntil 21 år kan idømmes.

Foreldelsesfristen avbrytes normalt av at det tas ut en siktelse som forkynnes for den siktede eller ved at et rettergangsskritt iverksettes.

For lovbrudd som er begått overfor barn under 18 år i form av forsøk på seksuell omgang, mishandling i familieforhold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel, begynner foreldelsen å løpe når barnet fyller 18 år.

For lovbrudd som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og terrorhandlinger som har strafferamme på over 15 år, inntrer ikke foreldelse. Det skjer heller ikke for drap, mordbrann der noen omkommer, voldtekt eller fullbyrdet seksuell omgang med barn under 18 år, jf. straffeloven § 91. Forutsetningen er at forholdet ikke allerede var foreldet før 1. juli 2014, da loven ble endret ved at foreldelsesfristen ble opphevet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 250 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner:

Universitetet i Oslo Norge teknisk-naturvitenskaplige universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø Universitetet i Stavanger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Meteorologisk institutt
Nord universitet Universitetet i Agder Høgskolen i Oslo og Akershus Stiftelsen Fritt Ord Sparebankstiftelsen DNB Det Norske Videnskaps-Akademi Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening