butikktyveri

Artikkelstart

Butikktyveri, naskeri eller simpelt tyveri fra detaljhandel. Lite tyveri.

I 2002 ble det anmeldt ca. 21 000 tilfeller av naskeri eller simpelt tyveri fra butikker. Butikktyveri påfører handelsnæringen og forsikringsselskapene store økonomiske tap. Ifølge tall fra European Retail Theft Barometer (2003) er varesvinnet i norske butikker (alle bransjer) i gjennomsnitt 1,4 % av omsetningen per år, noe som tilsvarer 4 mrd. kroner; ansatte skal stå for ca. 23 % (ca. 1,3 mrd. kr) av svinnet, butikktyver for ca. 46 % (ca. 1,9 mrd. kr) og leverandører for ca. 6 % (ca. 250 mill. kroner). De resterende 16 % av svinnet skyldes administrative feil. For å dekke tapet gis varene et påslag i pris på ca. 5–7 %.

Naskeri og simpelt tyveri er den viktigste årsaken til at barn blir registrert som lovbrytere; siden begynnelsen av 1990-årene er antall barn siktet for simpelt tyveri blitt mer enn fordoblet og antall barn tatt for naskeri er blitt nesten tre ganger så høyt. Ifølge Konfliktrådet blir butikktyvene stadig yngre, og det er tre ganger flere jenter enn gutter som blir tatt for butikktyveri.

Lovgivning

Butikktyveri kan straffes enten som simpelt tyveri etter straffelovens § 321 eller som lite tyveri (naskeri) etter strl. § 323.

Forskjellen er i praksis om verdien av det borttatte gods er over eller under 5 000 kroner, eller om det dreier seg om gjentatte overtredelser.

Straffen for simpelt tyveri er bøter eller fengsel inntil to år. Det innebærer at privatpersoner, som butikkansatte eller vektere, kan pågripe en butikktyv over 15 år hvis han eller hun treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor (straffeprosessloven § 171, jf. § 176). Det gjelder selv om tyven gir fra seg tyvegodset, og dermed avstår fra den straffbare virksomheten. En pågripelse kan imidlertid ikke vare lengre enn til at identiteten er sikret, eller at vedkommende er overlevert til politiet.

Straffen for lite tyveri er bøter. Da dette ble ansett som et særlig samfunnsproblem med behov for å kunne pågripe gjerningspersonen, er det i straffeprosessloven § 171 vedtatt et nytt annet ledd som gir særskilt pågripelseshjemmel og i § 192 annet ledd særskilt hjemmel for å gjennomføre ransakning ved skjellig begrunnet mistanke for lite tyveri, selv om strafferammen kun er bøter.

Butikktyver under 15 år kan ikke pågripes, men kan tas i forvaring frem til foreldrene, barnevernet eller politiet er varslet eller identiteten er sikret.

Anmeldte butikktyverier i norge

År Totalt Simpelt tyveri Naskeri*
1991 13 275 4 587 8 688
1995 19 578 4 827 14 751
1998 21 815 6 013 15 802
2000 24 216 7 447 16 769
2002 20 986 6 083 14 903

Tall fra Statistisk sentralbyrå.

*Tallene omfatter naskeri også fra andre steder enn butikker.

Siktelser for butikktyveri i norge

År Menn Kvinner*
1976 184 107
1992 563 292
2001 984 465

Tall fra Statistisk sentralbyrå.

*Kvinnenes andel var klart større enn ved de fleste andre former for lovbrudd.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg