Arbitrære straffer, straffer som tidligere ble anvendt vilkårlig eller skjønnsmessig uten hjemmel i noen konkrete straffebestemmelser. Dette er nå forbudt ved Grunnlovens § 96, som sier at ingen kan dømmes, dvs. straffedømmes, uten etter lov.