Faktisk villfarelse, se villfarelse og rettsuvitenhet.