Faktisk villfarelse, se villfarelse og rettsvillfarelse.