Fadermord, i tidligere rett drap av enhver slektning i oppstigende linje. Ble i eldre rett straffet meget strengt. Straffeloven har ingen spesialbestemmelse om fadermord.