Norsk jurist. Cand. jur. 1971, Master of Comparative Law ved University of Virginia 1974. Justisdepartementets lovavdeling 1972–78, sekretær i straffelovrådet 1972–73, sekretariatsleder i straffelovkommisjonen 1980–83. Amanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 1984–94, førsteamanuensis 1994–2002. Publiserte en rekke fagartikler i strafferett og utgav sammen med Toril Marie Øie lærebokverket Forbrytelse og straff (1999, 2001).