Falsk, samlebetegnelse på straffbare handlinger som dokumentfalsk, falsk forklaring, pengefalsk. Man skiller mellom et dokument som er falskt, dvs. skriver seg fra en annen enn den som står oppgitt som utsteder, og et dokument av uriktig innhold, f.eks. en uriktig legeattest signert av rette vedkommende. Dette er ikke et falskt dokument, men utstedelsen eller bruken kan i visse tilfeller rammes av egne straffebestemmelser. Ved falsk forklaring er det derimot innholdet av forklaringen som er uriktig. Jfr. dokument og forfalskning.