Æresgjeld, begrep som i alminnelig språkbruk særlig brukes om gjeld som skriver seg fra spill eller veddemål. Slik gjeld kan etter norsk lov ikke være gjenstand for rettslig inndrivelse.