forsett (jus)

Artikkelstart

Forsett, bevissthet om følgene.

Faktaboks

Etymologi
Også kjent som

dolus

Noen skarp grense mellom forsett og uaktsomhet er det ikke mulig å trekke. Som hovedregel kan man si at følgene av en handling tilregnes gjerningsmannen som forsettlige både når han likefrem har villet dem, og når han har foretatt handlingen skjønt han forstod at den med overveiende sannsynlighet ville medføre slike følger (selv om han helst ønsket at de ikke inntraff).

Legaldefinisjon

Om man har handlet med forsett (dolus) eller av uaktsomhet (culpa), har særlig i strafferetten stor betydning. I straffeloven av 20. mai 2005 § 22 slås det fast at forsett foreligger når det begås en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud enten med hensikt eller med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen, eller når gjerningspersonen holder det for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen, og velger å handle selv om følgen skulle inntre. Gjerningsmannen må imidlertid ha truffet et aktivt valg og vurdert om han skal handle. Den som ikke har tenkt på muligheten og deretter foretar et valg, har ikke utvist forsett. Forsett foreligger selv om lovbryteren ikke er kjent med at handlingen er ulovlig. Handlingen kan derimot lates straffri etter reglene for rettsuvitenhet.

Forsett i ulike typer lovgivning

Straffelovens § 21 fastsetter at straffelovgivningen (det vil si både straffeloven selv og straffebestemmelser i lovgivningen utenom straffeloven, den såkalte spesiallovgivningen) bare kommer til anvendelse på den som har handlet med forsett, med mindre noe annet er bestemt i det enkelte straffebud. Hvor det er satt straff for uaktsomme handlinger, er den konkrete straffen gjennomgående lavere enn for de tilsvarende forsettlige. Man regnes å ha en mindre grad av ond vilje der man bare har vært uaktsom. I spesiallovgivningen er imidlertid forsett og uaktsomhet i stor utstrekning likestilt.

Utenfor det strafferettslige område har sondringen mellom forsett og andre grader av skyld først og fremst betydning i erstatningsretten.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg