offentlig handling

Artikkelstart

En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er handlingen også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer.

Etter Ot.prp. 90 (2003-2004) om ny straffelov fremgår at kravet til "et større antall personer" er at det må gjelde 20-30 personer. At handlinger skjer på privat område med adgang bare for særskilt utvalgte, vil heller ikke etter den nye lov hindre at handlingen har skjedd offentlig så lenge den når det nødvendige antall personer, men det kan kanskje ha en viss betydning for hvor mange som må nås.

Straffbarhet vil i enkelte tilfelle være avhengig av at en handling er begått offentlig, og gjelder først og fremst handlinger som går på å spre tanker og meninger der man er i et krysningspunkt med ytringsfriheten.

At personer "nås", gjør at det gjelder både ved personlig meddelelser eller oppslag, men også meddeleler som skjer elektronisk eller over datamedier som kan nå flere, som for eksempel gjennom sosiale medier eller blogger på internett. Å la seg intervjue av media vil være straffbart dersom det er innenfor forsettet at det som sies skal spres videre. Det sentrale er ikke hvordan budskapet er formidlet, men om det skjer på en måte som er egnet til å nå et større antall personer, dvs. mer enn ca 20-30. At dette rent faktisk er blitt resultatet, er derimot ikke noe krav.

Offentlig tilskynding til å begå folkemord eller krigsforbrytelser straffes etter straffeloven § 108. Offentlig å bruke eller tilta seg en offentlig tittel eller myndighet eller bruk av en uniform, straffes etter straffeloven § 165. En offentlig oppfordring til at noen begår en straffbar handling straffes etter straffeloven § 183. Men til motsetning av etter straffeloven av 1902, er det ikke lenger straffbart å hylle eller forherlige en straffbar handling, da dette ble funnet å ligge innenfor ytringsfriheten. Hatefulle og diskriminernde ytringer er straffbare hvis de er fremsatt offentlig, jamfør straffeloven § 185. Offentlig fremvisning av grove voldsskildringer, overgrepsbilder av barn eller pornografi straffes etter straffeloven §§ 236, 311 og 317. Krenkelse av privatlivets fred er straffbart dersom dette skjer gjennom offentlig meddelelse, jfr straffeloven § 267.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg