Statsborgerlige rettigheter, i straffelovens bestemmelser om rettighetstap betegnelse for stemmerett og adgang til å oppnå offentlig tjeneste. Må ikke forveksles med statsborgerrett. Dom på fengsel i ett år eller mer medførte automatisk tap av statsborgerlige rettigheter i 10 år, og de kunne også ellers under visse betingelser fradømmes den som hadde gjort seg skyldig i en straffbar handling. Ordningen ble forandret 1953, og begrepet statsborgerlige rettigheter forekommer ikke lenger i straffeloven, jfr. rettighetstap.