romavlytting

Romavlytting, hemmelig avlytting eller opptak ved hjelp av tekniske hjelpemidler av samtaler hvor vedkommende ikke selv deltar. Romavlytting er straffbart, jf. straffeloven § 145 a. Politiet er imidlertid gitt adgang til å bruke romavlytting som ledd i etterforskning av visse straffbare handlinger, bl.a. overtredelse av straffeloven § 147 a første og annet ledd (terrorhandlinger) og overtredelse av §§ 233 (drap), 268 annet ledd (grovt ran) og 162 tredje ledd (grov narkotikaforbrytelse med meget betydelig kvantum) dersom handlingen er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, jf. straffeloven § 60 a. Romavlytting kan i utgangspunktet bare skje etter kjennelse av retten, og det er i loven (straffeprosessloven § 216 m) stilt opp strenge vilkår for at det skal kunne gis tillatelse til romavlytting. Dersom det ved opphold er stor fare for at etterforskingen kan lide, kan ordre fra påtalemyndigheten tre i stedet for kjennelse av retten, men påtalemyndighetens beslutning skal i så fall forelegges retten for godkjennelse innen 24 timer.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg