Forfalskning, det å forfalske noe, eller betegnelse på det som er forfalsket. Er i straffeloven av 22. mai 1902 særlig omhandlet i forbindelse med penger (kap. 17), dokumenter (kap. 18) og nærings- og nytelsesmidler (kap. 36); se falsk, pengefalsk, kunstforfalskning.