Høyforræderi, handling som tar sikte på endring av det bestående statsstyre ved ulovlige midler, f.eks. ved vold eller tvang rettet mot statssjefen eller andre av de høyeste statsmyndigheter. Norsk lovgivning bruker ikke uttrykket høyforræderi, men de viktigste bestemmelser i straffeloven kapittel 17 (Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser) faller inn under begrepet. Se forræderi, landssvik og utlevering.