Forræderi, svik, brukes særlig om lovbrudd som går ut på å yte fienden bistand under krig, men omfatter i det hele handlinger som tar sikte på å bringe statens selvstendighet eller sikkerhet i fare ved rettsstridig virksomhet for fremmede makter, landsforræderi. Også forbryterske anslag mot statsforfatningen, statsoverhodet og de høyeste myndigheter i staten betegnes undertiden som forræderi, høyforræderi.

I den norske militære straffelov av 22. mai 1902 brukes uttrykket krigsforræderi om forræderi begått under krig eller krigslignende forhold. Se for øvrig landsforræderi, landssvik, dødsstraff.

I folkerettslig terminologi har krigsforræderi, war treason, en helt annen betydning; det omfatter her handlinger foretatt av motpartens soldater eller sivile undersåtter, som uten å være forbudt etter krigens lover og sedvaner likevel kan gi anledning til rettergang og straff, for eksempel spionasje.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

21. august 2016 skrev Casper Franz Løvgren Steinsland

Hei, jeg har lett etter straff mot finansiering av fiende av Den Norske stat når vedkommende er norsk statsborger. Vil det klassifiseres som forræderi, visst ja, hvilken type.

Hilsen
Casper Franz Løvgren Steinsland
Student ved Amalie Skram Videregående skole

7. november 2016 skrev John Christian Elden

det er ikke nødvendigvis straffbart dersom det ikke regnes som (medvirkning til) landssvik etter strl § 119 eller fininsiering av terrororganisasjon etter strl § 136a. statsborgerskapet er i seg selv ikke avgjørende i så måte, jfr strl § 5.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.