Incest er seksuell omgang mellom søsken eller nære slektninger i nedstigende linje, det vil si barn, barnebarn og oldebarn. Det gjelder både biologiske og adopterte barn. Seksuell omgang med stebarn, fosterbarn eller andre barn man har ansvar for, er straffbart av samme beskyttelsesgrunnner, men kalles ikke incest i loven.

Incest omfatter både seksuell omgang og det å få noen til å utføre seksuell omgang med seg selv.

Det er etablert flere offentlige incestsentere hvor ofre og pårørende kan få hjelp. Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte er gratis og døgnåpen: 800 57 000.

Det er opphavssiden som har straffeansvar, slik at om en far har seksuell omgang med datteren så er det faren som straffes, ikke datteren. Ved søskenincest kan begge straffes. Men der det er et ujevnt forhold, hvor den ene utnytter den andre, skal ikke den som utnyttes straffes. 

De norske straffebestemmelser om incest finnes i straffeloven. Incest rammes av § 312 og straffes med fengsel inntil 6 år. Søskenincest rammes av § 313 og straffes med fengsel inntil 1 år. Seksuell omgang med stebarn eller fosterbarn eller lignende rammes av § 314 og straffes med fengsel inntil 6 år.

§ 312 rammer den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, det vil si med barn, barnebarn eller oldebarn. Det omfatter både biologiske og adopterte barn.

Straffansvaret er begrenset til opphavssiden (ascendenten). Har en far seksuell omgang med sin datter, rammes faren av straffebestemmelsen, men ikke datteren. Straffen for utuktig omgang med slektning i nedstigende linje er fengsel inntil seks år.

§ 313 retter seg mot incest mellom søsken. Straffen for incest mellom søsken er fengsel inntil ett år. Her kan begge nå straffes. Etter den gamle straffeloven kom straff ikke til anvendelse på personer under 18 år (straffeloven av 1902). Den nye straffeloven som gjelder fra 2015 har ikke en slik aldersbegrensning (straffeloven av 2005 § 313). En 15-åring som har seksuell omgang med en yngre søster eller bror kan derfor straffes.

I de fleste tilfeller hvor bestemmelsen vil komme til anvendelse i praksis, vil det trolig foreligge et ujevnt forhold mellom de involverte, for eksempel aldersforskjell, slik at forholdet bærer preg av utnyttelse fra den ene partens side. I disse tilfellene er det ikke meningen at den utnyttede parten skal kunne straffes.

Etter bestemmelsen i § 314 kan det gis inntil seks års fengsel til den som har seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hens omsorg, myndighet eller oppsikt. Dette er ikke incest slik begrepet er definert i straffeloven, men det er forbudt ut fra de samme beskyttelsesverdige interesser som er satt for å hindre incest.

Dersom incest begås mot barn under 16 år, kan det i tillegg ilegges straff etter bestemmelsen som omhandler seksuell omgang med mindreårige i straffeloven §§ 299-303, og medføre at strafferammen øker opp mot lovens lengste straff på 21 år.

I de fleste land i vår tid er seksuelle forhold mellom nære slektninger forbudt så vel ved skikk og bruk som ved faste lovregler, og overtredelse er straffbart.

Synet på seksuelle forbindelser mellom nært beslektede har variert i tid og rom. I det gamle Egypt var ekteskap mellom søsken innen de regjerende fyrsteslekter et vanlig praktisert og fullt legitimt middel til å bevare makten og rikdommen innen dynastiene, og lignende forhold er kjent fra andre land. Imidlertid kan det nok ha spilt en rolle for synet på slike ekteskap at kongelige personer i disse land og i de tider hadde en mer eller mindre guddommelig status, og at menigmann derfor fant det naturlig at de også på det seksuelle område opptrådte på samme måte som gudene og gudinnene i de mytologiske fortellinger, og tillot seg ting som var forbudt blant alminnelige dødelige.

Incest ble tidligere omtalt som "blodskam", som har sin opprinnelse i gamle forestillinger om «skjending», «besmittelse» og «forurensning» av de impliserte personers og slektens blod. Ordet er i norsk lovspråk siden en lovrevisjon i 1963 erstattet med incest.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.