Incest, seksuell omgang mellom personer som er så nært beslektet at slik omgang mellom dem er forbudt.

De norske straffebestemmelser om incest finnes i straffeloven §§ 312-313. § 312 rammer den som har utuktig omgang med slektning i nedstigende linje, dvs med barn, barnebarn eller oldebarn. Det rammer både biologiske og adopterte. Straffansvaret er begrenset til opphavssiden (ascendenten). Har en far utuktig omgang med sin datter, rammes faren av straffebestemmelsen, men ikke datteren. Straffen for utuktig omgang med slektning i nedstigende linje er fengsel inntil seks år. § 313 retter seg mot incest mellom søsken. Straffen for incest mellom søsken er fengsel inntil ett år. Her kan begge straffes. Straff kommer ikke til anvendelse på personer under 18 år.

Etter bestemmelsen i § 314 kan det gis inntil seks års fengsel til den som har seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt. Dette er ikke incest slik begrepet er definert i straffeloven, men det er forbudt ut fra de samme beskyttelsesverdige interesser som er satt for å hindre incest.

Dersom incest begås mot barn under 16 år, kan straff i tillegg ilegges etter bestemmelsens som omhandler seksuell omgang med mindreårige i straffeloven §§ 299-303, og medføre at strafferammen øker opp mot lovens lengstestraff på 21 år.

Synet på seksuelle forbindelser mellom nært beslektede har variert i tid og rom; i det gamle Egypt var ekteskap mellom søsken innen de regjerende fyrsteslekter et vanlig praktisert og fullt legitimt middel til å bevare makten og rikdommen innen dynastiene, og lignende forhold er kjent fra andre land. Imidlertid kan det nok ha spilt en rolle for synet på slike ekteskap at kongelige personer i disse land og i de tider hadde en mer eller mindre guddommelig status, og at menigmann derfor fant det naturlig at de også på det seksuelle område opptrådte på samme måte som gudene og gudinnene i de mytologiske fortellinger, og tillot seg ting som var forbudt blant alminnelige dødelige. I de fleste land i vår tid er seksuelle forhold mellom nære slektninger forbudt så vel ved skikk og bruk som ved faste lovregler, og overtredelse er straffbart.

Incest ble tidligere omtalt som "blodskam", som har sin opprinnelse i gamle forestillinger om «skjending», «besmittelse» og «forurensning» av de impliserte personers og slektens blod. Ordet er i norsk lovspråk siden en lovrevisjon i 1963 erstattet med incest.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.