incest

Artikkelstart

Incest er seksuell omgang mellom søsken eller nære slektninger i nedstigende linje, det vil si barn, barnebarn og oldebarn. Det gjelder både biologiske og adopterte barn. Seksuell omgang med stebarn, fosterbarn eller andre barn man har ansvar for, er straffbart av samme beskyttelsesgrunnner, men kalles ikke incest i loven.

Faktaboks

Uttale
incˈest
Etymologi
av latin ‘ukyskhet’

Incest omfatter både seksuell omgang og det å få noen til å utføre seksuell omgang med seg selv.

Det er etablert flere offentlige incestsentere hvor ofre og pårørende kan få hjelp. Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte er gratis og døgnåpen: 800 57 000.

Straffebestemmelser

De norske straffebestemmelser om incest finnes i straffeloven. Incest rammes av § 312 og straffes med fengsel inntil 6 år. Søskenincest rammes av § 313 og straffes med fengsel inntil 1 år. Seksuell omgang med stebarn eller fosterbarn eller lignende rammes av § 314 og straffes med fengsel inntil 6 år.

Nedadstigende linje

§ 312 rammer den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, det vil si med barn, barnebarn eller oldebarn. Det omfatter både biologiske og adopterte barn.

Straffansvaret er begrenset til opphavssiden (ascendenten). Har en far seksuell omgang med sin datter, rammes faren av straffebestemmelsen, men ikke datteren. Straffen for utuktig omgang med slektning i nedstigende linje er fengsel inntil seks år.

Mellom søsken

§ 313 retter seg mot incest mellom søsken. Straffen for incest mellom søsken er fengsel inntil ett år. Her kan begge nå straffes. Etter den gamle straffeloven kom straff ikke til anvendelse på personer under 18 år (straffeloven av 1902). Den nye straffeloven som gjelder fra 2015 har ikke en slik aldersbegrensning (straffeloven av 2005 § 313). En 15-åring som har seksuell omgang med en yngre søster eller bror kan derfor straffes.

I de fleste tilfeller hvor bestemmelsen vil komme til anvendelse i praksis, vil det trolig foreligge et ujevnt forhold mellom de involverte, for eksempel aldersforskjell, slik at forholdet bærer preg av utnyttelse fra den ene partens side. I disse tilfellene er det ikke meningen at den utnyttede parten skal kunne straffes.

Fosterbarn og stebarn

Etter bestemmelsen i § 314 kan det gis inntil seks års fengsel til den som har seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hens omsorg, myndighet eller oppsikt. Dette er ikke incest slik begrepet er definert i straffeloven, men det er forbudt ut fra de samme beskyttelsesverdige interesser som er satt for å hindre incest.

Incest mot barn under 16 år

Dersom incest begås mot barn under 16 år, kan det i tillegg ilegges straff etter bestemmelsen som omhandler seksuell omgang med mindreårige i straffeloven §§ 299-303. Der barnet er under 14 år, medfører dette at strafferammen øker til lovens lengste straff på 21 år.

Historikk

I de fleste land i vår tid er seksuelle forhold mellom nære slektninger forbudt så vel ved skikk og bruk som ved faste lovregler, og overtredelse er straffbart.

Synet på seksuelle forbindelser mellom nært beslektede har variert i tid og rom. I det gamle Egypt var ekteskap mellom søsken innen de regjerende fyrsteslekter et vanlig praktisert og fullt legitimt middel til å bevare makten og rikdommen innen dynastiene, og lignende forhold er kjent fra andre land. Imidlertid kan det nok ha spilt en rolle for synet på slike ekteskap at kongelige personer i disse land og i de tider hadde en mer eller mindre guddommelig status, og at menigmann derfor fant det naturlig at de også på det seksuelle område opptrådte på samme måte som gudene og gudinnene i de mytologiske fortellinger, og tillot seg ting som var forbudt blant alminnelige dødelige.

Ordet

Incest ble tidligere omtalt som "blodskam", som har sin opprinnelse i gamle forestillinger om «skjending», «besmittelse» og «forurensning» av de impliserte personers og slektens blod. Ordet er i norsk lovspråk siden en lovrevisjon i 1963 erstattet med incest.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg