Straffelovrådet

Artikkelstart

Straffelovrådet er det permanente sakkyndige rådet for strafferettslige spørsmål. Rådet har avgitt en lang rekke innstillinger om endringer i straffelovgivningen, hvorav de fleste er blitt lagt til grunn for ny lovgivning.

Oppdrag

Rådet skal utrede og legge fram forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Sammensetning

Rådet er sammensatt med fire faste medlemmer med erfaring fra domstolene, påtalemyndigheten, forsvarerstanden og akademia. I tillegg kan det suppleres med personer med særskilt kompetanse for det enkelte oppdrag.

Rådet består fra 2019 av følgende faste medlemmer: Professor Linda Gröning (leder), assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther, lagdommer Susann Skogvang og advokat Anders Brosveet.

Historikk

Rådet ble opprettet i 1947. Etter opprettelsen av Straffelovkommisjonen i 1980 har Straffelovrådet parallelt med kommisjonens langsiktige arbeid fortsatt å bistå med det løpende reformarbeidet. Det opprinnelige straffelovrådet fikk ikke nye oppdrag etter 2000.

Rådet ble reetablert ved kongelig resolusjon av 14. juni 2019. Rådets første oppdrag etter reetableringen var å avgi innstilling om kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper, og er publisert som NOU 2020:4.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg