Straffelovrådet er det permanente sakkyndige rådet for strafferettslige spørsmål. Rådet har avgitt en lang rekke innstillinger om endringer i straffelovgivningen, hvorav de fleste er blitt lagt til grunn for ny lovgivning.

Oppdrag

Rådet skal utrede og legge fram forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Sammensetning

Rådet er sammensatt med fire faste medlemmer med erfaring fra domstolene, påtalemyndigheten, forsvarerstanden og akademia. I tillegg kan det suppleres med personer med særskilt kompetanse for det enkelte oppdrag.

Rådet består fra 2019 av følgende faste medlemmer: Professor Linda Gröning (leder), assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther, lagdommer Susann Skogvang og advokat Anders Brosveet.

Historikk

Rådet ble opprettet i 1947. Etter opprettelsen av Straffelovkommisjonen i 1980 har Straffelovrådet parallelt med kommisjonens langsiktige arbeid fortsatt å bistå med det løpende reformarbeidet. Det opprinnelige straffelovrådet fikk ikke nye oppdrag etter 2000.

Rådet ble reetablert ved kongelig resolusjon av 14. juni 2019. Rådets første oppdrag etter reetableringen var å avgi innstilling om kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper, og er publisert som NOU 2020:4.I 2022 kom rådet med forslag til revisjon av sedelighetsbestemmelsene i straffeloven i NOU 2022:21.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg