Straffelovrådet, det permanente sakkyndige råd for strafferettslige spørsmål, opprettet 1949. Har avgitt en lang rekke innstillinger om endringer i straffelovgivningen, hvorav de fleste er blitt lagt til grunn for ny lovgivning. Etter opprettelsen av Straffelovkommisjonen i 1980 har Straffelovrådet parallelt med kommisjonens langsiktige arbeid fortsatt å bistå med det løpende reformarbeid.