I strafferetten det forhold at den fornærmede selv har fremkalt den straffbare handling ved utilbørlig forhold. Provokasjon kan føre til nedsatt straff og i en viss utstrekning til straffrihet.