Fengslingssurrogat, tiltak som i en straffesak kan tre i stedet for at det foretas pågripelse eller varetektsfengsling av en siktet person. Det kan f.eks. settes som vilkår fra politiet for å unnlate pågripelse eller fengsling at siktede fremstiller seg for politiet med meldeplikt til bestemte tider, at han innleverer sitt pass eller at han pålegges ikke å ha kontakt med nærmere angitte personer. Dersom den siktede ikke samtykker i et fengslingssurrogat, kan han kreve at spørsmålet avgjøres av en dommer. Retten kan også i saker der politiet har bedt om varetektsfengsling, beslutte at det i stedet skal anvendes et fengslingssurrogat. Dersom et fengslingssurrogat brytes, kan den siktede fremstilles for varetektsfengsling.