Strafferettslig tilregnelighet, den sjelelige sunnhet og modenhet som etter loven er forutsetningen for straffeansvar.

I samme betydning snakker man om strafferettslig skyldevne. Man kan ikke dømmes til straff dersom man ikke er strafferettslig tilregnelig.

Norsk rett gir ikke noen definisjon på tilregnelighet, men nøyer seg med å beskrive de tilstandene som utelukker straff i straffelovens § 20. Barn under 15 år er fritatt for straff. Det samme gjelder de som blir regnet som psykotiske eller som hadde sterkt nedsatt bevissthet da de gjorde handlingen. Det er ikke et vilkår at lovbruddet er motivert av psykosen. Mennesker med sterkt psykisk utviklingshemming regnes også som utilregnelige i lovens forstand, og her settes gjerne grensen ved en intelligenskvotient rundt 55.

Lovbryter som er psykotisk eller sterkt psykisk utviklingshemmet kan for å verne samfunnet dømmes til tvungen omsorg eller tvungent psykisk helsevern dersom det foreligger gjentakelsesfare for alvorlige lovbrudd. Lovbryter under 15 år kan underkastes tiltak underlagt barnevernet.

Etter straffeloven § 80, kan en straff settes ned til under laveste strafferamme (der den er gitt i loven) og til en mildere type straff dersom en handling er gjort i berettiget harme, under tvang, overhengende fare eller om bevisstheten var forbigående nedsatt. Det siste gjelder ikke dersom bevisstheten (da man gjorde handlingen) var nedsatt som følge av selvforskyldt rus. Nedsatt tilregnelighet gjelder heller ikke varige sjelelige mangler som ikke er så dyptgående at de regnes som psykose i lovens forstand. Slike varige sjelelige mangler kan derimot virke som formildende omstendigheter ved straffeutmålingen etter straffeloven § 78, men utmålingen må skje innenfor den lovbestemte strafferammen.

Etter en lovendring i 1997 kan straffen også settes ned for den som på handlingstiden hadde en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, men ikke var psykotisk. Det samme gjelder den som var lettere psykisk funksjonshemmet.

Se også artikkel om FORVARING.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.