I Frankrike ble ifølge Code pénal av 1810 den som var dømt til døden, livsvarig straffarbeid eller deportasjon, ansett som borgerlig død (mort civile), med den følge at hans ekteskap ble oppløst, hans formue fordelt mellom arvinger eller beslaglagt, og han selv berøvet rettsevnen. Borgerlig død ble avskaffet 1854.