Landsforræderi, lovbrudd mot statens selvstendighet og sikkerhet ved å utsette den for fare i forhold til andre land. Må ikke forveksles med høyforræderi, som er handlinger med sikte på endring av det bestående statsstyre ved ulovlige midler. Landsforræderi kan begås så vel i fred som i krig, men de farligste former for landsforræderi forekommer under krig (all slags bistand til fienden). Straffeloven inneholder i kapittel 17 strenge straffebestemmelser rettet mot slike forbrytelser, men uten å bruke uttrykket landsforræderi. Den militære straffelov av 1902 kap. 8 bruker om de tilsvarende handlinger betegnelsen «krigsforræderi».