Hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner er i Norge straffbart. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten. Les mer i artikkelen diskriminerende ytringer.