Hærverk, i alminnelig tale betegnelse for skadeverk.