Ungdomsstraff, straffeart for mindreårige som dømmes for lovbrudd.

Straffeloven fikk med virkning fra 1. juli 2014 en ny straffeart som ble sidestilt med fengselsstraff og samfunnsstraff som mulig straffeart overfor ungdom mellom 15 og 18 år, og reguleres nå av straffeloven §§ 52a-52c. Etter FNs barnekonvensjon og straffeloven § 34, skal ubetinget fengselsstraff bare benyttes som en siste utvei overfor barn når det er særlig påkrevd, da de negative sidene av fengselsopphold for barn vurderes som en verre løsning for samfunnet enn det som oppnås ved frihetsberøvelsen. Ungdomsstraffens idé er å se ungdommen og følge ham opp slik at ny kriminalitet unngås.

Ungdomsstraff administreres av Konfliktrådet i kommunen. Ungdomsstraffen vil blant annet innebære at ungdommen samtykker i å følge en ungdomsplan med for eksempel jobb, skole, boplikt eller innetider, i tillegg til en gjenopprettende prosess med ungdomsstormøte (restorative justice). Målgruppen for reaksjonen er barn under 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet, og som før lovendringen normalt ville fått ubetinget fengsel eller strenge samfunnsstraffer. Dette kan for eksempel være vold, ran, narkotikalovbrudd og omfattende tyverier. Hensikten med å innføre den nye straffereaksjonen var å skape et reelt alternativ til ubetinget fengsel ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

Ungdomsstormøtet ledes av en ungdomskoordinator som skal sikre at relevante aktører er representert. Dette kan være representanter fra kriminalomsorgen, skole, barnevernstjeneste, helse- og omsorgstjenesten eller andre med tilknytning til domfelte, siktede, fornærmede eller til saken. Ved gjennomføring av ungdomsstraff skal domfelte, domfeltes verger, samt representanter fra kriminalomsorgen og politiet være til stede i ungdomsstormøtet

Ungdomsstraff kan ilegges med gjennomføringstid mellom seks måneder og maksimalt tre år.

En dom på ungdomsstraff skal også ha fastsatt en subsidiær fengselsstraff som må avsones dersom ungdommen ikke følger opp møteplikten eller eventuelle pålegg gitt etter konfliktrådloven § 31 om for eksempel bestemt bosted, avholdsplikt m.v., eller hvis ungdommen begår ny kriminalitet i gjennomføringstiden.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.