ungdomsstraff

Artikkelstart

Ungdomsstraff er en straffeart for mindreårige som dømmes for lovbrudd. Den er sidestilt med fengselsstraff og samfunnsstraff som mulig straffart for ungdom mellom 15 og 18 år.

Ungdomsstraff er en relativt ny straffart som ble innført med virkning fra 1. juli 2014. Den reguleres av straffeloven §§ 52a-52c. Hensikten med å innføre den nye straffereaksjonen var å skape et reelt alternativ til ubetinget fengsel ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

Ungdomsstraff administreres av Konfliktrådet i kommunen.

Målgruppe

Målgruppen for reaksjonen er barn under 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet, og som før lovendringen normalt ville fått ubetinget fengsel eller strenge samfunnsstraffer. Dette kan for eksempel være vold, ran, narkotikalovbrudd og omfattende tyverier.

Innhold

Ungdomsstraffen vil innebære at ungdommen samtykker i å følge en ungdomsplan i tillegg til en gjenopprettende prosess med ungdomsstormøte.

Ungdomsplanen og ungdomsstormøtet er nærmere beskrevet i Konfliktrådsloven §§ 24 og 25.

Ungdomsplanen

Ungdomsplanen kan inneholde punkter som for eksempel jobb, skole, boplikt, innetider eller samfunnsnyttige oppgaver.

Ungdomsstormøtet

Ungdomsstormøtet ledes av en ungdomskoordinator som skal sikre at relevante aktører er representert. Dette kan være representanter fra kriminalomsorgen, skole, barnevernstjeneste, helse- og omsorgstjenesten eller andre med tilknytning til domfelte, siktede, fornærmede eller til saken. Ved gjennomføring av ungdomsstraff skal domfelte, domfeltes verger, samt representanter fra kriminalomsorgen og politietvære til stede i ungdomsstormøtet.

Gjennomføringstid

Ungdomsstraff kan ilegges med gjennomføringstid mellom seks måneder og maksimalt tre år.

Subsidiær fengselsstraff

En dom på ungdomsstraff skal også ha fastsatt en subsidiær fengselsstraff som må avsones dersom ungdommen ikke følger opp møteplikten eller eventuelle pålegg gitt etter konfliktrådloven § 31 om for eksempel bestemt bosted, avholdsplikt m.v., eller hvis ungdommen begår ny kriminalitet i gjennomføringstiden.

Bakgrunn

Etter FNs barnekonvensjon og straffeloven § 34, skal ubetinget fengselsstraff bare benyttes som en siste utvei overfor barn når det er særlig påkrevd, da de negative sidene av fengselsopphold for barn vurderes som en verre løsning for samfunnet enn det som oppnås ved frihetsberøvelsen. Ungdomsstraffens idé er å se ungdommen og følge ham opp slik at ny kriminalitet unngås.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg