Tilsynsråd, regionalt organ som fører tilsyn med fengsler, overgangsboliger og friomsorgskontorer, jf. straffegjennomføringsloven § 9. Består av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer fra fylkene den enkelte kriminalomsorgsregion omfatter; oppnevnes av Justisdepartementet.