Prostituere, å selge en seksuell tjeneste, å drive med prostitusjon. I noen sammenhenger betyr det også å utsette for offentlig beskjemmelse, gjøre til gjenstand for offentlig forakt, bringe i vanry (ofte refleksivt: prostituere seg).