idealkonkurrens

Artikkelstart

Idealkonkurrens, i strafferetten det forhold at noen ved en og samme handling begår flere lovbrudd. Dette kan skje ved ulikeartet (heterogen) eller likeartet (homogen) idealkonkurrens. Ulikeartet idealkonkurrenshar man der handlingen rammes av flere forskjellige straffebud, f.eks. ved voldtekt av en nær slektning. Her foreligger to forbrytelser, nemlig voldtekt (straffeloven §291) og incest (§§ 312 eller 313). Likeartet idealkonkurrensbeskriver det forhold at samme straffebud blir overtrådt flere ganger ved én handling, f.eks. når ett skudd dreper flere personer. Strl. § 79a har regler om straffutmålingen ved idealkonkurrens.

Faktaboks

Uttale
ideˈalkonkurrˈens

Forskjellig fra idealkonkurrens er det tilfelle at en handling lar seg henføre under flere straffebud, men hvor det er lovens forutsetning at bare det ene skal anvendes (sammensatt forbrytelse). Eks.: Grovt tyveri som er forøvd ved inntrengen i privatbolig (§ 322), kan også gå inn under så vel § 268 (innbrudd) og § 321 (tyveri), men bare § 322 blir å anvende. Den som dømmes for et drapsforsøk etter strl § 275, dømmes ikke samtidig for fullbyrdet kroppsskade, strl § 273. Dette uttrykkes ved at det mer alvorlige lovbrudd konsumerer det mindre alvorlige.

Dersom retten finner at bare deler av den sammensatte handling er bevist, plikter retten i stedet å dømme for det mindre alvorlige lovbrudd.

Om det å begå flere lovbrudd av samme karakter på ulikt tidspunkt, se realkonkurrens.

Kommentarer (1)

skrev Dilan Mousa

De straffebestemmelsene på slutten av siden er fra den gamle straffeloven. Den nye straffeloven fra 2005 ble trådt i kraft i 2015, jeg ser denne ble sist endret i 2011.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg