Militær strafferett er eit saksområde som er teke opp i den militære straffelova av 1902. Denne lova gjeld for alle som er tilsette ved makta i riket eller personar som høyrer til denne (unnateke tenestemenn som er tilsette ved utskrivingsvesenet), samt dei som følgjer med på krigsskip når skipet er på sjøtokt.

I krigstid gjeld lova dessutan for krigsfangar og ei rekkje andre personar som er rekna opp i paragraf 9 i lova. Dei alminnelege straffene er bøter, arrest, hefte og fengsel, og i særlege tilfelle tap av rettar. Fram til 1979 var det i krigstid også ein viss tilgang til å ta i bruk dødsstraff.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg