Straffarbeid, før straffeloven av 1902 den strengeste form for frihetsstraff. Straffarbeid var straffer på minst 6 måneder og ble sonet i særlige anstalter.