Seksuallovbrudd ble før en lovendring i 2000 kalt sedelighetsforbrytelser. Bestemmelsene om slike lovbrudd finnes nå i straffeloven kapittel 26.

Faktaboks

Også kjent som

sedelighetsforbrytelser

Bestemmelsene om seksuallovbrudd retter nesten uten unntak sin straffetrussel både mot menn og kvinner. «Seksuell omgang» (tidligere «utuktig omgang») omfatter foruten det naturlige samleie også en del samleieliknende forhold. Mildere former er «seksuell handling» (tidligere «utuktig handling») som er mellom to eller flere personer og «seksuelt krenkende adferd» (tidligere «utuktig adferd») som er overfor en eller flere andre personer.

Bestemmelsene om seksuallovbrudd omfatter to hovedgrupper av rettsbrudd: Krenkelse av den enkeltes rett til selv fritt å bestemme over sine kjønnsforhold, og rettsbrudd som ikke krenker noen bestemt person, men samfunnets interesse i at den alminnelige seksualmoral blir vernet. Eksempel på det siste er utuktig omgang mellom voksne nærbeslektede personer (incest), utnyttelse av andres ervervsmessige utukt (hallikvirksomhet), eller fremstilling og salg av utuktige skrifter (pornografi). Straffbarheten av homoseksuell omgang mellom menn og seksuell omgang med dyr (crimen bestialitatis) ble i straffeloven (se paragraf 213) opphevet i 1972. Omgang med dyr kan allikevel fortsatt straffes som dyremishandling etter dyrevelferdslovens § 37.

De mest alvorlige seksuallovbrudd er seksuell omgang oppnådd ved bruk av vold eller ved truende atferd; seksuell omgang med person som er ute av stand til å motsette seg handlingen og seksuell omgang med mindreårige under 14 år. Alt dette går under samlebegrepet voldtekt, som har en lovbestemt minstestraff på tre års fengsel, og en etter nyere rettspraksis normalstraff på minst fire års fengsel.

Etter norsk rett er det straffbart å ha seksuell omgang eller foreta seksuell handling (beføling på kjønnsorganer m.m.) med noen som er under seksuell lavalder (i Norge 16 år), og straffen er strengere hvis vedkommende er under 14 år.

Ervervsmessig utukt (prostitusjon) er ikke straffbart, men den som benytter en prostituerts tjenester kan straffes for det etter straffeloven § 316 eller § 309 hvis den sexkjøpet skjer fra er under 18 år. Å fremme andres prostitusjon samt å leie ut lokaler til steder der prostitusjon drives, kan rammes av straff etter straffeloven § 315. De grovere former der det også foreligger utnyttelse kan rammes som menneskehandel etter straffeloven § 257-258.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Thale Tønseth

"Straffbarheten av homoseksuell omgang mellom menn og seksuell omgang med dyr (crimen bestialitatis) ble opphevet i 1972." Seksuell omgang med dyr er vel forbode no?

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg